КАК ПРЕМИНА СРЕЩАТА ЗА ПЪТНА КАРТА 2050

pk1

Срещата за Пътна карта 2050 събра вчера в конферентен център Комодо представители на неправителствени организации, медии, научни и бизнес среди, политически партии, Столична община. Обширната презентация на Драйс Ацке от Европейската климатична фондация предизвика разгорещена дискусия по ключови аспекти на Пътната карта и значението й за нашата страна.

Основно заключение на изследването е, че ако европейската енергетика тръгне по нисковъглероден път на развитие, това ще открие пред Европа огромни възможности не само за смекчаване на промените в климата, но и за извличане на икономически ползи.

Пътната карта изследва три основни сценария за нисковъглеродно развитие на енергийния сектор в Европа и отговаря на въпроса какво означава това в краткосрочен план. Анализът показва, че ползите от преминаването към нисковъглеродно развитие на енергийния сектор далеч надминават предизвикателствата и че това е в крайна сметка печелившата икономическа стратегия за осигуряване на конкурентноспособност и нови работни места.

pk2

Постигането на целта от 80%-но намаление на емисиите от парникови газове до 2050 г. чрез нисковъглеродно производство на енергия в Европа е както технически осъществимо, така и оправдано от икономическа гледна точка.