ТРЕТИЯТ КУРС ОТ НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗАПОЧВА ВЪВ ВЕЛИНГРАД НА 22.03.2009 Г.

Политики и управленски практики на национално ниво е темата на третия курс от Националната програма „Управлнески умения“, който започва на 22.03.2009 г. в хотел Двореца, Велинград

Участници в програмата са млади политици от България, представители на местни и национални правителствени институции, граждански организации. Програмата е разработена и се провежда под формата на серия от пет 5-дневни семинара годишно в периода декември – юни. Заключителният пети семинар се организира от Съвета на Европа и се провежда в Страсбург през месец юли. Програмата включва семинарни сесии и презентации на български и международни експерти.

При завършване, всеки участник получава Сертификат за Специализация по „Управленски умения“ от Нов Български Университет и от Съвета на Европа.  Всички завършили програмата стават и членове на Клуба на завършилите към Училището за политика.

Лектори по времето на втория курс ще бъдат:Светлана ЛОМЕВА, изпълнителен директор на Училище за политика, Кемал ЕЮП, председател на Комисията за защита от демокрация, Тихомир БЕЗЛОВ, Център за изследване на демокрацията, проф. Рандал БЕЙКЪР, НБУ, посланик Елена ПОПТОДОРОВА, доц. Светослав МАЛИНОВ, народен представител Екатерина МИХАЙЛОВА, народен представител, Георги БЛИЗНАШКИ, народен представител, Минчо СПАСОВ, народен представител, Веселин МЕТОДИЕВ, народен представител, Милен ВЕЛЧЕВ, народен представител, Добрина ЧЕШМЕДЖИЕВА, журналист от БНТ.