ЗА КАНДИДАТИТЕ ПО ПРОГРАМА „УПРАВЛЕНСКИ УМЕНИЯ“

Бихме искали да ви информираме, че кандидатстването за нашата национална програма „Управленски умения“ приключи. В момента тече процедура по преглед на кандидатурите. Ще се свържем с всички одобрени кандидати, като интервютата ще бъдат проведени през януари. Успех!