„ВСЕКИ ГЛАС Е ЦЕНЕН – ДА СЕ БОРИМ ЗА ГЛАСА СИ“

Едвард Митевски, Випуск 2006 на Регионалната програма участва в официалния клип….

Едвард Митевски, Випуск 2006 на Регионалната програма участва в официалния клип на университета Notre Dame, USA  – „Всеки глас е ценен – да  се борим за гласа си“

Виж клипа