НОВИЯТ БРОЙ НА „ПОЛИТИКИ“ И ЧЛЕНСТВОТО НИ В ЕВРОЗОНАТА

Излезе новият брой на „Политики“ – издание на Институт Отворено общество. Темата е „Отвъд Маастрихтските критерии“. Повече информация за изданието можете да намерите на сайта на института.

В Договора от Маастрихт (подписан през 1992 и влязъл в сила през ноември 1993) са записани четири основни критерия за членство в Европейския валутен съюз.

В най-общи линии те се свеждат следното: поддържане на ниски нива на инфлация, ниски нива на бюджетния дефицит, стабилни лихвени проценти и стабилен курс на валутата.

България покрива тези критерии. Но въпреки всичко тя не само не е член на Еврозоната, но дори все още не е приета в официалното й „предверие“ – европейския валутен механизъм (ERMII), където трябва да изчака в продължение на две години преди пълноправното си членство. Причината?