Започна вторият курс от Националната програма

np-25-01-2012

Вторият курс на Националната програма „Управленски умения”, посветен на регионалната развитие и местното самоуправление стартира днес в хотел  РИУ  в Правец. Участниците в програмата представиха идеите си за подобряването на ефективността на инвестициите във висшето образование у нас. Те бяха разделени в 4 групи – представители на държавата, бизнеса, висшите училища и студентите.  Груповите домашни работи бяха приети от специално жури, което включва експерти от МОНМ, от висшите училища, неправителствени организации и представители на политическите партии.

Друг акцент в програмата беше лекцията на Явор Джонев. Той представи инициативата „Диалог за бъдещето” и подходи и стратегии за реформа на образователната система.

По време на семинара участниците ще обсъдят ролята на партиите и тяхната политика на местно равнище, ще поговорят за публичните политики и превенцията срещу корупцията, ще разгледат въпросите на местното самоуправление и децентрализацията. Курсистите ще се запознаят със структурата и принципите на общинския бюджет и как той се отразява на осъществяваните политики на местно ниво.

В рамките на курса ще бъдат организирани два дебата между кметове и общински съветници от различни парламентарно представени политически партии. Те ще обсъждат взаимодействието между местните партийни структури, партийните централи и местната изпълнителна власт, както и общинския бюджет като политически инструмент за реализиране на партийни политики на местно ниво.

В рамките на цикъла „Дългосрочните стратегии на България” ще бъде представена темата за българската иновационна система в условията на глобална икономическа криза.