Политиките през призмата на общинския бюджет

np-28-01-2012

Бюджетът като политически инструмент или как партиите реализират партийните си политики през общинските бюджети обсъждаха участниците в Националната програма в рамките на четвъртия ден от курса, посветен на местното самоуправление. В специална дискусия по темата се включиха в заместник-председателят на Столичния общински съвет от ГЕРБ Николай Стойнев, Галина Асенова, общински съветник от БСП в Перник, председателят на Кюстендилския общински съвет от НДСВ Васил Иванов, кметовете на Карлово и Гърмен Емил Кабаиванов и Ахмед Башев

Структурата и принципите на общинския бюджет и финансовата политика на общините бяха представени от Здравко Сечков, председател на Фондацията за реформа в местното самоуправление. В малките групи курсистите трябваше да изработят и гласуват общински бюджет, както и обяснят на гражданите основните политики, които ще се реализират чрез него.

Децентрализацията беше другият акцент в програмата. Различните подходи и виждания за децентрализацията представиха Гинка Чавдарова, изпълнителен директор на Националното сдружение на общините в Република България, и Ергин Емин, изпълнителен директор на Асоциацията на българските градове и региони.