Христина Христова: „Постигането на по-добро качество на живот на хората е най-голямата цел на политиката”

hristina_hristova_nov

„Демокрацията не е измислила нищо по-добро от това политическите формации да се  състезават да управляват, за да подобряват качеството на живот на хората”, върху това акцентира председателят на НДСВ Христина Христова пред участниците в Националната програма „Управленски умения” на Българското училище за политика „Димитър Паница”. Тя гостува в рубриката „30 минути в компанията на…”

 

Христина Христова подчерта колко важно за всяка партия е да направи и публикува управленска програма и постоянно да влиза в дебат по нея. Основно място в тези програми трябва да се отдели на условията за правене на бизнес и за увеличение на инвестициите, за производство на БВП. Затова трябва да се обръща внимание на четири основни елемента – макроикономическата рамка, човешките ресурси, регулационните режими и защитата на собствеността.

Лидерът на НДСВ направи обстоен анализ на моментното състояние на тези компоненти и разви тезата, че със средства от Сребърния фонд не бива да се купуват държавни ценни книжа, защото това е рисково начинание и може да се отрази зле на фискалния резерв. Тя коментира още, че в държавната администрация трябва да отпадне правилото на мълчалив отказ и че държавата трябва да работи за подобряване на правосъдната си система.