Повишаване на целта на Европа за намаляване на въглеродните емисии от 20% на 30% до 2020 г. ще струва на страните от ЕС под 0,04% от БВП

logo_malko

Европейският съюз би могъл да e много по-амбициозен при намаляването на въглеродните емисии до 2020 г. и то с минимални разходи за икономиките, сочи проучване на водещата аналитична компания Блумбърг. Разходите ще бъдат не повече от еквивалент на няколко чаши кафе на човек годишно.

Някои държави и по-специално – Белгия, България, Чехия, Естония, Унгария, Литва, Полша, Румъния, Словакия и Словения, ще спечелят от всяка стъпка към 30% цел. Тези страни имат възможност да продават излишните си квоти за въглеродни емисии в други държави-членки на ЕС, които се нуждаят от тях. Те ще имат излишък от квоти, защото страните ще се възползват от по-евтини възможности за намаляване на емисиите, като например подобряване на енергийната ефективност, както и поради структурата на предложените цели, които вземат предвид различните нива на национален доход в Европа. Някои от страните ще спечелят до 0,5% от БВП.

Страните, изправени пред най-високите допълнителни разходи в абсолютно изражение, ще бъдат Франция, Германия, Италия и Великобритания, с между 1,1 млрд. и € 2,5 млрд. допълнителни разходи годишно за всека една от тях. Тези разходи обаче ще представляват не
повече от 0,05% от БВП.

Вижте повече тук.