България: опазване на климата и икономически растеж

img_7220

Работна среща на тема „Новите страни-членки на ЕС: опазване на климата и икономически растеж” се проведе във Венус център на 24 юли т.г. Събитието е по проект на Българското училище за политика „Димитър Паница” в партньорство с Министерството на околната среда на Германия и Смит училище по предприемачество и околна среда към Оксфордския университет. В дискусиите участваха представители на всички заинтересовани страни, включително на президентството, министерствата на околната среда и водите, на икономиката, енергетиката и туризма, на регионалното развитие и благоустройството и на транспорта, информационните технологии и съобщенията, както и експерти от бизнес и неправителствени организации.