Време е да погледнем на филантропията като на инвестиция – нещо, което ние даваме на обществото

conference_mott_2012

Това каза министър Томислав Дончев при откриването на конференцията „Вдъхновената филантропия – как да въвличаме околните и да оставим следа”, която се проведе на 1 октомври. Форумът беше организиран от Българско училище за политика „Димитър Паница”, съвместно с Български дарителски форум. Сред говорителите бяха Калин Каменов – председател на ДАЗД, Елица Бараковаизпълнителен директор на ФПББ и съпредседател на комитета по КСО на Американска търговска камара в България, Илияна Николова – изпълнителен директор на фондация „Работилница за граждански инициативи”, Десислава Хурмузова от „Спаси Дари-на”, Добрина Чешмеджиева от БНТ, Велислава Попова – главен редактор на вестник „Дневник” и Кирил Вълчев от Дарик-радио.

В изказването си Елица Баракова сподели, че все повече хора от бизнеса започват да търсят съмишленици за благотворителните си инициативи, а фирмите все повече се гордеят с каузите, които подпомагат, и все по-добре успяват да ги комуникират с обществото. Илияна Николова обърна внимание, че е необходимо да се създаде инфраструктура, облекчаваща дарителството, като данъчни облекчения, съветници по дарителство и др., но също така и да се възпитава младото поколение да дарява. Тя посочи, че е много важно да се убеждават даряващите в момента хора да споделят историите си. Така се създават добри модели на поведение, които да вдъхновяват.

Представителите на медиите отбелязаха, че когато говорим за „филантропия”, „благотворителност” и „доброволчество” по-често говорим за кризисна ситуация и как отговаряме на нея. Особено важно е да даваме примери и за други каузи, защото иначе се изкривява представата какво е филантропия и благотворителност. Ролята на медиите е освен комуникатор на нуждата, да работят по посока на изграждане на култура на даряването, да бъдат „гласът” на гражданските организации какъв е смисъла на даряването и към кого да се обръщат дарителите. Докато работата на неправителствените организации е да свържат филантропа с този, който се нуждае от дарението.

Като част от конференцията беше представена и книгата на Трейси Гери „Вдъхновената филантропия. Как да изготвиш своя благотворителен план и да оставиш следа след себе си”, издавана от Българско училище за политика „Димитър Паница” и съдържаща практически съвети как да структурираме дарителската си дейности и да увеличим ефекта от даряването.

Във втория панел, посветен на комуникацията на политиките на деинституционализация и въвличане на заинтересованите страни, завършили програмите на училището подкрепящи ЦНСТ – Велинград, ДДМУИ „Св. Пантелеймон”, с. Видраре и ДДЛРГ „Незабравка”, Стара Загора споделиха опита, който са натрупали и какво ги вдъхновява да работят с децата от институции и нови форми на резидентна грижа. Бяха представени и прилаганите от работните групи политики на включване на заинтересованите страни при социалната интеграция на децата от домовете и основните предизвикателства в процеса на деинституционализация.

В заключителното си изказване Калин Каменов отбеляза, че е особено важно да се познават потребностите и мечтите на децата, за да знаем към какви услуги да ги насочим. Сподели и опасението си, че в момента обществото все още не е готово да приеме тези деца. „Децата от домовете нямат нужда от съжаление, а от мотивация. Те трябва да се обучават да придобият ключови социални компетенции, за да могат успешно да се интегрират”, каза той. И тук е ролята на неправителствените организации – да предоставят обучение и да създават алтернативи. Държавните институции и НПО трябва да работят заедно за тази кауза.

Конференцията беше в рамките на проектите „Млади лидери в подкрепа на социалната интеграция на децата от институциите”, финансиран от Бонита тръст, и „Насърчаване на филантропията в България”, финансиран от фондация „Чарлз Стюърт Мот”.