Българското училище за политика на сайта на Съвета на Европа

diploma_bulgaria-1

Събитието бе отразено на сайта на международната организация със снимка на изпълнителния директор на Българското училище за политика Ирина Алексиева с генералния секретар. http://www.coe.int/t/policy-planning/default_en.asp

Сертификатите бяха получени от директорите на училищата в Русия, Грузия, Молдова, Косово, Македония, Сърбия, Черна гора, Босна и Херцеговина,  Хърватия, Румъния, Армения, Украйна, Азербайджан, Албания, Беларус и България в рамките на Световния форум по демокрация в Страсбург през октомври.

За първи път, освен завършили на 16 училища, във форума участваха и представители на новосъздадените училища в Тунис и Мароко.