Иван Станчов: „Мотивите да си склонен към благотворителност са много. Не винаги е въпрос на пари.”

stanchov

„Филантропията като част от ценностната система на съвременния лидер” беше фокусът през третия ден от семинара „Лидерство, организация, комуникация”. По темата гостуваха Иван Станчов и Алексей Христов. Станчов разказа на участниците в програмата историите на две фондации, създал преди 16 години. Първата – „Гаврош”, подкрепя безпризорни деца така, че да бъдат у дома и да ходят на училище. Втората – „Карин дом”, е център за деца със специални нужди, обучителен и ресурсен център. Философията му е, че децата трябва да живеят вкъщи и да ходят там за специфична терапия. За 16 години 1600 деца са минали през „Карин дом”. Алексей Христов от Американска фондация за България акцентира, че е важно да има мерки и инициативи, които да подкрепят благотворителността.

По време на панела участниците в програмата получиха книгите „Вдъхновената филантропия – как да изготвиш своя благотворителен план и да оставиш следа след себе си” и „Дарителството в съвременна България”. Те са издадени в рамките на проекта „Насърчаване на филантропията в България ”, изпълняван от Българското училище за политика „Димитър Паница” и подкрепян от фондация „Чарлз Стюарт Мот”.

Друг акцент в програмата за деня беше ролята на интернет комуникациите в изборите. Проф. Робърт Филипс, преподавател по политически науки в Американския университет в България, анализира използването на новите медии в настоящата кампанията за избор на президент в САЩ. Програмният директор на Центъра за либерални стратегии Георги Ганев представи он-лайн базираните продукти „Гласоводител” и „Гласоследител”, на които избирателите ще могат да тестват нагласите си преди предстоящите у нас избори. Те ще бъдат доразвити в рамките на проекта „Повече гражданско участие и повече разум по време на избори: онлайн средства и публични дебати за ангажиране на гражданите в националните и европейските избори в България.” Той се изпълнява от Българското училище за политика „Димитър Паница” в партньорство с Центъра за либерални стратегии и се финансира от Тръста за гражданско общество на ЦИЕ.

Преди това участниците имаха игри за изграждане на екип. Те разгледаха и темата за „Управление на конфликти”. Лектор по нея беше Ивелин Николов.