Сергей Игнатов: „Българското образование и наука са стратегически приоритет. Нашият успех зависи от тях.”

04_11_2012-nov

„България работи за развитие на образованието на интелигентния растеж”. Това обясни министърът на образованието Сергей Игнатов на участниците в Националната програма на Българското училище за политика „Димитър Паница”. Той разказа, че има пет приоритетни области, в които България трябва стратегически да развива науката и образованието си. Това са определените в Стратегията за развитие на научните изследвания 2020 зелени, енергии и транспорт; медицина и качество на живот; нови материали, в т.ч. нанотехнологии; компютърни технологии и културно-историческо наследство. Министър Игнатов обърна внимание и на ролята на рейтинговата система за оценката на висшето образование и връзката му с пазара на труда.

„Най-важното за бизнеса е човек, който излиза от университетите и професионалните гимназии, да знае как да се учи цял живот, да притежава базови знания и да бъде адаптивен към различните политически и икономически промени в настоящата бързо развиваща се среда.” На това акцентира изпълнителният председател на Българската стопанска камара Божидар Данев. Той предложи да се въведе и рейтингова система за средните и професионалните гимназии.

„Управлението на науката върви в правилната посока, но има още много стъпки, които трябва да се предприемат.” Това мнение изрази ректорът на Университета по библиотекознание и информационни технологии Стоян Денчев. Той също маркира пред участниците различни мерки, които да подобрят връзката държава-бизнес-университети.

Темата беше разгледана в рамките на панела „Дългосрочни стратегии на България”. С нея завърши първият курс на програмата.