Европа на регионите – къде сме ние?

wobben

Регионалното развитие беше фокус на програмата в третия ден от втория курс на Националната програма „Управленски умения”. Сутрешната сесия започна с презентацията на Томас Вобен от Комитета на регионите. Той обясни на участниците ролята на регионите при взимането на решения в ЕС. Програмата продължи с лекция за регионите в България. Изпълнителният директор на Института за пазарна икономика Светла Костадинова представи изследването „Регионални профили:показатели за развитие”. Доц. Васил Гарнизов от Нов български университет говори за различните варианти за децентрализация в страната.

По-късно през деня участниците направиха симулация на телевизионното предаване „Референдум”. Участниците влязоха в дебат „За и против монопола на Националната здравно осигурителна каса”. Водещ беше журналистът от БНТ Добрина Чешмеджиева.