Ролята на медиите за повишаване на гражданското участие в обществения живот (2013-2014 г.)

Проектът „Ролята на медиите за повишаване на гражданското участие в обществения живот” е финансиран от Балканския тръст за демокрация и се изпълнява в партньорство с Центъра за либерални стратегии. Продължителността му е от април 2013 до януари 2014 г. Целта на проекта е да повиши ролята на медиите за засилване на  гражданското участие в обществения живот. Специфичните цели са да се проследи процеса на активизиране на гражданите по време на предизборната кампания и да се види какво мотивира хората да гласуват; да се очертае ролята на медиите за повишаване на гражданското участие по време на избори, да се насърчи важността на независимостта и обективността на медиите по време на изборите и да се предложат мерки за подобряване на медийното покритие в предизборната кампания за насърчаване на активното гражданство и информираното гласуване. 

Виж още