Какеня Нтайа: Момичето, което искаше училище

kakenyantalaiya

 

Какеня Нтайа сключва сделка с баща си: Обещава му да се подложи на традиционния масаиски ритуал на женско обрязване, ако той й позволи да продължи да ходи на училище. Нтайа разказва една безстрашна история за продължаването на образованието си в университет, за работата си с възрастните хора в родното й село, за построяването на девическо училище. Това е едно пътуване към образованието, което променя съдбата на 125 млади жени.

Превод:Ina Krasteva

Какеня Нтайа сключва сделка с баща си: Обещава му да се подложи на традиционния масаиски ритуал на женско обрязване, ако той й позволи да продължи да ходи на училище. Нтайа разказва една безстрашна история за продължаването на образованието си в университет, за работата си с възрастните хора в родното й село, за построяването на девическо училище. Това е едно пътуване към образованието, което променя съдбата на 125 млади жени.

Превод:Ina Krasteva