Овластяване на младите хора в Молдова – споделяне на българските добри практики

logo_malko

На 9 октомври, представител на Българското училище за политика „Димитър Паница” участва като гост-говорител на международната конференция „Ролята на младото поколение в инициативи за укрепване на мира като елемент за изграждането на доверие”, организирана от Youth Governing Institute в Кишинев.

Конференцията бе част от проекта „Училище за укрепване на мира – засилване на доверието между младежите от двата бряга на река Днестър” и Българското училище за политика беше поканено да сподели своя опит и добри практики в овластяването на млади лидери и участието на младите в обществото.