Техническа помощ за Тунизийското училище за политика (2012 г.)

Проектът „Техническа помощ за Тунизийското училище за политика“ се финансира от Международната организация на франкофонията. Неговата цел е да запознае екипа на Тунизийското училище с методологията и добрите практики, използвани от Българското училище за политика в обучението на млади политически и граждански лидери, като така подпомогне изграждането на училището в Тунис като авторитетна обучителна организация.

Проектът „Техническа помощ за Тунизийското училище за политика“ се финансира от Международната организация на франкофонията. Неговата цел е да запознае екипа на Тунизийското училище с методологията и добрите практики, използвани от Българското училище за политика в обучението на млади политически и граждански лидери, като така подпомогне изграждането на училището в Тунис като авторитетна обучителна организация.

Дейностите по проекта са насочени в две направления: обучение на обучители  и подготовка на обучителни материали. Проектът включва посещение на представители на Тунизийското училище за политика в България и  обмяна на опит  между екипите на двете училища, споделяне на обучителната методология, използвана от БУП, както и на стъпките при изграждането на система за оценка на обучителните нужди и система за оценка на качеството на обучителните модули. Предвижда се екипът на БУП да изработи наръчник за обучители, адаптиран към спецификата на тунизийското училище, и примерни казуси за работа в малки групи, както и да изпрати български лектори за някои от обучителните модули от тунизийската програма.