Кристиа Фрийланд: Издигането на новите свръх-богати

School of Politics > Новини > Видео галерия > Видео галерия > Кристиа Фрийланд: Издигането на новите свръх-богати

Технологията напредва с огромни скокове — както и икономическото неравенство, казва Кристиа Фрийланд. В пламенната си лекция, тя обрисува издигането на нова класа плутократи (тези, които са извънредно силни, защото са извънредно богати) и предлага идеята, че глобализацията и новите технологии всъщност подхранват, вместо да затварят, глобалната икономическа пропаст. Фрийланд излага три проблема по отношение на плутокрацията… и един проблясък на надежда.

Превод: Luba Aleksandrova