Йорданка Фандъкова: „Имаме амбиция да развиваме София през култура и духовност”

fandykova-2013

Кметът на София Йорданка Фандъкова представи на участниците в Националната програма „Управленски умения” усилията, които полага столичната администрация, за да стане градът европейска столица на културата. Фандъкова беше специален гост-лектор в рубриката „30 минути в компанията на…” Тя  отговори на разнообразни въпроси, свързани с бъдещите транспортни и инфраструктурни проекти в София, проблемите с трафика, детските градини, санирането на сградите. Кметът обърна специално внимание и на проблема с бежанците и мерките за решаването му.

Темата за бежанците бе широко застъпена в програмата.  Ангажиментите на местните и националните институции бяха представени на участниците от председателя на Държавната агенция за бежанците Николай Чирпанлиев и кметът на с. Ковачевци Васил Станимиров, където има Център за настаняване. Обсъдени бяха мерките на правителството и за какво ще бъде използвана очакваната помощ от Европейския съюз, както и възможностите за по-добра комуникация на проблема с местните общности. По време на работата в малки групи участниците работиха върху конкретен казус за създаване на нова база за настаняване на бежанците в малък български град. Те анализираха позициите на заинтересованите страни и предложиха конкретни мерки за постигане на консенсусно решение.

По-рано през деня акцент в програмата беше регионалното развитие. Сутрешната сесия започна с презентация на Томас Вобен от Комитета на регионите. Той обясни на участниците ролята на регионите при вземането на решения в ЕС. След това председателят на Националното сдружение на общините в Република България Гинка Чавдарова говори за процеса на децентрализация и проблемите пред него.