Глобалната етика срещу националния интерес

Може ли интересите на дадено лице, нация да се съвмести с човешкото голямо добро? Може ли един патриотичен, национално избран политик наистина да даде на хората в други страни еднакво внимание?

Превод:MaYoMo com