Лятна академия за развитие на демокрацията чрез културна демокрация (2014)

Лятната академия за развитие на демокрацията чрез културна дипломация е съвместна инициатива на Българското училище за политика „Димитър Паница”, Гражданското училище за политически науки в Мароко и Тунизийското училище за политика. Академията се състоя в България в периода 4-8 юни 2014 г. с подкрепата на Южната програма „Укрепване на демократичната реформа в южното съседство”, която е финансирана от Европейския съюз и се реализира от Съвета на Европа.

Академията е логично продължение на усилията на БУП „Димитър Паница” да подпомага партньорите си от Тунис и Мароко, като споделя с тях опита и методологията си за обучение на млади лидери и подкрепя усилията им за институционално изграждане по време на преход към многопартийна демокрация. Целта на събитието е да стимулира дебата и активния обмен на идеи за демократичното развитие и добри практики между представители на политическия и граждански сектор от двата бряга на Средиземно море. Тя е насочена и към изграждането на умения за работа в мултикултурна среда и създаване на мрежа от млади лидери от политическите партии и гражданското общество в трите страни.

В продължение на пет дни 18 млади политически и граждански лидери от България, Мароко и Тунис се обучаваха заедно и обсъждаха теми като междукултурните и религиозни различия и демократичният процес, интернет демокрацията, участието на жените и младите хора в политиката. Сред лекторите бяха Кристиан Вигенин, министър на външните работи на Република България, Н.Пр. Латифа Ахарбаш, посланик на Кралство Мароко в България, Марко Пелучи, директор програми в TNS opinion, Салваторe Саге, експерт в дирекция „Мир, демокрация и права на човека“ в Международната организация на франкофонията, Михаел Ремерт, заместник-директор „Планиране на политики“ в Съвета на Европа, Амина Буаяш, генерален секретар на Международната федерация за права на човека, Анри Пижа, журналист и бивш директор на Агенция Франс прес.

Всички участници в Лятната академия са завършили националните програми на едно от трите училища и са членове на глобалната мрежа на завършили училища за политика под патронажа на Съвета на Европа.

Повече информация за проекта можете да намерите тук.