Тунизийско училище за политика

Тунизийското училище за политика беше официално открито на 26 февруари 2012 г., а в началото на 2013 г. бе прието за член на Мрежата на училищата за политически науки под егидата на Съвета на Европа. Основната цел на дейността на ТУП е обучението на новото поколение политически и граждански лидери в следреволюционен Тунис. Създаването на ТУП бе подпомогнато от Тунизийския институт за международни и средиземноморски изследвания, Българското училище за политика „Димитър Паница”, Холандския институт за многопартийна демокрация и ДемоФинланд, като инициативата бе подкрепена от МВнР на Република България. Основната роля на БУП е оказването на методическа помощ на Тунизийското училище за политика и подкрепа в изграждането на институционален капацитет на младата организация.

През 2012 г. и 2013 г. БУП изпълни общо три проекта, чрез които предостави на колегите си от тунизийската организация методологията си за практическо обучение на политически и граждански лидери, с фокус върху изграждането на специално избрани групи умения, необходими за успешна и пълноценна работа в многопартийна среда. За целта експертният екип на БУП направи проучване на обучителните нужди на участниците в програмите на ТУП, изработи два Наръчника на обучителя, специално адаптирани за нуждите на тунизийското училище, проведе серия от обучения на екипа на ТУП в България. Самите обучения бяха планирани по време на семинари от Националната програма на БУП и включваха срещи с лектори, модератори на малки групи и екипа на училището, както и с настоящи участници, завършили програмите на училището и с членове на Консултативния съвет. Проектите бяха финансирани от Международната организация на франкофонията и Института „Отворено общество” в Лондон.


Текущи проекти

Обучение за изборния процес в Тунис в периода на преход към демокрация (2014)

Изпълнени проекти

Техническа помощ за Тунизийското училище за политика (2012 г.) 

Развитие на обучителния капацитет на Тунизийското училище за политика (2013г.)