Развитие на обучителния капацитет на Тунизийското училище за политика (2013г.)

Проектът „Развитие на обучителния капацитет на Тунизийското училище за политика“ се реализира в периода юни-декември 2013 година и е подкрепен финансово от Международната организация на франкофонията. Той е логично продължение на методологичната подкрепа, оказвана на тунизийското училище от Българското училище за политика „Димитър Паница“,  и е насочен основно към по-широко застъпване в програмата на ТУП на развитието на практически умения.

Проектът „Развитие на обучителния капацитет на Тунизийското училище за политика“ се реализира в периода юни-декември 2013 година и е подкрепен финансово от Международната организация на франкофонията. Той е логично продължение на методологичната подкрепа, оказвана на тунизийското училище от Българското училище за политика „Димитър Паница“,  и е насочен основно към по-широко застъпване в програмата на ТУП на развитието на практически умения.

Проектът включва разработването на специален наръчник  за модератори на работата в малки групи, фокусиран върху ролята на модератора, различните техники, груповата динамика и т.н. Акцент в него е и разработване на дизайн за групови и индивидуални домашни работи, както и провеждане на обучение на обучители в България за прилагане на методологията за изграждане на умения, игрови модели и домашни работи. Планирано е и посещение на български експерт в Тунис по време на сесия от националната програма на ТУП с цел наблюдение и подпомагане на място на прилагането на техниките за изграждане на умения.