Политика през призмата на общинския бюджет

13_12_2014


Бюджетът като политически инструмент или как партиите реализират политиките си през призмата на общинските бюджети обсъждаха участниците в Националната програма в рамките на четвъртия ден от курса, посветен на местното самоуправление. Структурата и принципите на общинския бюджет и финансовата политика на общините бяха представени от Здравко Сечков, председател на Фондацията за реформа в местното самоуправление. В малките групи участниците трябваше да изработят и гласуват общински бюджет, както и да обяснят на гражданите основните политики, които ще реализират чрез него.

Следобедната сесия беше посветена на медийното поведение. Водещият на предаването „Панорама” по БНТ Бойко Василев обясни основните правила за участие в телевизионен дебат. След което се проведе симулация на дебат на тема  “Как да намалим младежката безработица”.