Лятна академия за укрепване на демокрацията в Евро-средиземноморския регион (2015 г.)

Лятна академия за укрепване на демокрацията в Евро-средиземноморския регион ще събере на една маса изявени млади лидери на възраст 25-40 години, завършили Националните програми на  Българското училище за политика “Димитър Паница”, Тунизийското училище за политика и Гражданското училище за политически науки в Мароко. Тя се осъществява с подкрепата на Южна програма 2 „Към укрепено демократично управление в Южното Средиземноморие” (2015-2017), която е финансирана от Европейския съюз и се реализира от Съвета на Европа. Основната цел на академията е да подкрепи протичащите демократични реформи в Южното Средиземноморие чрез споделянe на опит и сътрудничество между активни участници в политическия живот на държавите от региона и ЕС. Водещата тема на тазгодишното издание е „Сигурност и култура”. Обучението ще се проведе в България от 2 до 7 юни 2015 година.

Повече информация за проекта можете да намерите тук