Министър Даниел Митов: „Европа трябва да препотвърди ангажимента си да подкрепя развитието в страните от Средиземноморието като дългосрочна визия, а не като отговор на различни кризи”

daniel_mitov_summer_academy

По време на срещата си с участниците от Лятната академия министър Митов очерта няколко основни насоки за развитието на отношенията между държавите от двата бряга на Средиземноморието. Първо – необходимо е да се достигне до едно по-задълбочено разбиране за общите  предизвикателства и възможности пред всички нас. Европа трябва да препотвърди ангажимента си да подкрепя икономическото и институционално развитие в страните от Средиземноморието като дългосрочна визия, а не като отговор на различни кризи. Нужно е да се подобри сътрудничеството в сферата на бизнеса и икономиката, тъй като доброто икономическо развитие е един от инструментите за постигане на сигурност. Министър Митов обърна специално внимание на факта, че все още съществува твърде голям неизползван потенциал за развитие на контактите между хората от двата региона.

В заключение министър Митов подчерта,че в нашия взаимосвързан и сложен свят, управлението става все по-трудно, което прави доброто лидерство още по-съществено.

Повече информация за проекта можете да намерите тук