Христо Христов: „Искаме да постигнем промяна чрез програми за демокрация, устойчиво икономическо развитие и сигурност според нуждите на партньорските държави”

hristo_summer_academy

Целта на подкрепата на ЕС за Южното Средиземноморие е да постигне промяна чрез структуриран диалог и програми за сътрудничество, насочени към укрепване на демокрацията, устойчиво икономическо развитие и изграждане на сигурност, според нуждите и разбиранията на партньорските страни. Това заяви Христо Христов, координатор на Южна програма 2, в лекцията си пред участниците в Лятната академия.  Той представи резултатите, постигнати в региона в периода 2012-2015 г.,  благодарение на Южна програма 1 и съвместните усилия на ЕС и Съвета на Европа:  подобряване на правната рамка за борба с корупцията и трафика на хора, утвърждаване на демократичните ценности, работа за овластяване на неправителствения сектор и младите хора. Южната програма 2 ще продължи да допринася за утвърждаване на човешките права, върховенството на закона и демокрацията в Южното Средиземноморие, каза още Христо Христов. Той постави акцент върху регионалното сътрудничество в тези сфери, подчерта колко важно е както създаването на общи правни норми в Европа и Южното Средиземноморие, основани на конвенциите на Съвета на Европа, така и изграждането на устойчиви демократични институции.

Повече информация за проекта можете да намерите тук