Започна подборът на участниците в Програма за активно гражданско включване и развитие на лидерски умения за млади роми

logo_bg

До 23 юли 2015г., Сдружение „Нов път“ с. Хайредин и Българското училище за политика „Димитър Паница“ подбира кандидати за участие в Програмата за активно гражданско включване и развитие на лидерски умения за роми, като част от дейностите по проект „Насърчаване на гражданското участие на младите роми“, финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

Целта на проекта е да подпомогне активното включване на ромската общност в изработването на публични политики и процесите на вземане на решения, като създаде условия младите роми публично да поставят проблемите си и да търсят решения за тях. Програмата ще включва 3 тематични модула, всеки по 4 дни. Тя ще съчетава лекции и работа в малки групи по реални практически казуси.

Желаещите трябва да подадат на е-mail new_road@abv.bg есе на тема да „Кой е основният проблем на моята общност и как мога да го реша“, автобиография, мотивационно писмо, копие от документ за завършено образование и препоръки.

Повече подробности за процедурата и условията можете да прочетете тук.

eea_grants_5