Природата говори на Празника на Вършец

11

През изминалите почивни дни екипите на „ЕкоОбщност“ и Българско училище за политика „Димитър Паница“ пренесоха работните си бюра в Слънчевата градина на Вършец, където се провеждаше традиционният Празник на курорта, минералната вода и Балкана. Под шарената сянка на чинарите се срещнахме с жителите и гостите на града и си поговорихме какво предизвиква необичайното поведение на времето напоследък, каква е нашата роля, какво да променим в ежедневните си навици и как да се адаптираме към настъпващите промени в климата. Събитието е по проект „Съвместни действия за повишаване на осведомеността и активиране на местни власти и общности за реагиране на и адаптация към климатичните промени“ (2015-2016г.). Проектът се осъществява от фондация „ЕкоОбщност“ и Българското училище за политика „Димитър Паница“ и се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

eea_grants_5