Саша Безуханова: “Знанието и образованието са нещата, които стимулират свободата на таланта и свободата на ума”

13.11.2015

Вторият ден от Националната програма започна с лекция, посветена на лидерството и морала в политиката и обществения живот. Председателят на Управителния съвет на Българското училище за политика “Димитър Паница” Саша Безуханова говори за властта, държавността, за избора на дългосрочни стратегии и необходимостта от реформи. Тя неколкократно постави акцент върху това колко са важни образованието и науката за съвременното лидерство. “С БУП сме си поставили за цел да създадем друг вид лидерство, което да има разбирането кои са авангардните линии за развитие на света”, допълни г-жа Безуханова.

Програмата продължи с лекция за ефективното говорене и убеждаващата комуникация. Ефективните модели на политическото говорене и произнасяне на реч бяха представени от професорът по реторика Иванка Мавродиева. Акцент в следобеднатата сесия беше темата “Управление на конфликти”. Психологът Ивелин Николов запозна участниците с видовете конфликти и стратегиите за преодоляването им.

Специален гост-лектор за деня беше Дарин Маджаров, създател на образователната платформа Уча.се. В рамките на „30 минути в компанията на…” той разказа на участниците личната си история и как се е родила идеята за сайта. Акцентира върху полезността на платформата за децата между 1 и 12 клас и отговори на множество въпроси за мотивацията си и препятствията, през които е преминал.