Посланици на климата

obuchenie_za_vremeto

Българското училище за политика „Димитър Паница“ и фондация ЕкоОбщност организираха среща-дискусия с водещи на прогнозата за времето от основните електронни медии. На срещата бяха обменени информация и опит, бяха обсъдени възможности за съвместна работа и превръщане на водещите на прогнозата на времето в посланици за климатичните изменения и последиците от тях. Събитието е част от проект „Съвместни действия за повишаване на осведомеността и активиране на местни власти и общности за реагиране на и адаптация към климатичните промени“, финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г.