„Дългосрочни стратегии на България” – образование и пазар на труда

07.02.2016

Акцент в последния ден от третия курс на Националната програма беше панелът „Дългосрочни стратегии на България”. Темата беше образование и пазар на труда. Специални гости бяха председателят на парламентарната комисия по образование и наука Милена Дамянова, изпълнителният председател Българската стопанска камара Божидар Данев, Огнян Траянов, създател и управител на Технологика и председател на Българската мрежа на Глобалния договор на ООН, и Боян Захариев, който е програмен директор в Институт „Отворено общество”.  Беше представена и задачата за групова домашна работа на участниците в програмата. През март те ще трябва да предложат мерки за по-тясно обвързване на образованието с пазара на труда.