Kръгла маса за превенция и реакция при природни бедствия

kragla_masa_11_03

Българското училище за политика „Димитър Паница“  и фондация „Екообщност“ организираха кръгла маса за превенция и реакция при природни бедствия  на 11.03.2016 г. в хотел Радисън Блу, София. В нея участваха кметове и общински съветници от цялата страна, представители на Националното сдружение на общините и на Асоциацията на градовете и регионите, представители на  Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, неправителствени организации, представители на академичните среди. Форумът е част от проекта „Съвместни действия за повишаване на осведомеността и активиране на местни власти и общности за реагиране на и адаптация към климатичните промени“, финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 година.