Завършили БУП обсъждаха дефицитите на демокрацията у нас

dsc_2064

Фокус-група по проекта „Стимулиране на дебат между завършилите Българското училище за политика“ се проведе на 30 март. Десет представители на различни випуски на националната програма на училището обсъждаха основните хипотези от анкета за състоянието на демокрацията у нас. Анкетната карта, тествана през випуск 2016, изследва четири основни сфери – гражданско участие, политически партии, медии и институции. 

Проучването се извършва по специална методология, разработена от екип на училището, която стъпва върху опита на международната организация IDEA. Въз основа на резултатите ще бъдат определени три ключови проблемни области, които ще бъда анализирани допълнително и ще бъдат предложени мерки за подобряването им. Проектът „Стимулиране на дебат между завършилите Българското училище за политика“ се финансира от фондация „Америка за България“.