Президентът на Конференцията на международни НПО към Съвета на Европа Анна Рурка беше на посещение в България

anna_rurka_may_2016

Анна Рурка се срещна с 30 български неправителствени организации, работещи в сферата на миграцията и интеграционните политики за бежанци. Тя се видя и с представители на Държавната агенция за бежанците и на Върховния комисариат по бежанците към ООН. Целта на срещите беше Анна Рурка да събере впечатления за проблемите на гражданския сектор по проблемите на миграцията и ги предаде на министрите на външните работи от Съвета на Европа. Посещението беше организирано от Българското училище за политика „Димитър Паница“.