Лятната академия за укрепване на демокрацията в Евро-средиземноморския регион ( 2016 )

Лятната академия за укрепване на демокрацията в Евро-средиземноморския регион е инициатива на Българското училище за политика „Димитър Паница“, която се организира със съдействието на   Тунизийското училище за политика и Гражданското училище за политически науки в Мароко.Основната цел на Лятната академия е да подкрепи протичащите демократични реформи в Южното Средиземноморие чрез споделянe на опит и сътрудничество между активни участници в политическия живот на държавите от региона и ЕС. Тя  събра на една маса изявени млади лидери на възраст 25-40 години от Мароко, Тунис и България, насърчи конструктивния трансграничен диалог и спомага създаването на международна мрежа от млади лидери от политическите партии и гражданския сектор от Северна Африка и Европа. Всички участници в Лятната академия са завършили националните програми на едно от трите училища и са членове на глобалната мрежа на завършили училища за политика под патронажа на Съвета на Европа.Лятната академия се подкрепя от Южна програма 2 „Към укрепено демократично управление в Южното Средиземноморие“ (2015-2017), която е финансирана от Европейския съюз и се реализира от Съвета на Европа. Настоящата Лятна академия е логично продължение на успешните издания,проведени през 2014 и 2015 г. Водещата тема на тазгодишното издание на Лятната академия е„Демокрация и образование“.

Повече информация за проекта можете да намерите тук