Завършили БУП се обучаваха как да осъществяват застъпнически кампании

zastypnicheski_kampanii

Представители на различни випуски на Българското училище за политика „Димитър Паница“ се обучаваха как ефективно да подготвят и да осъществят застъпнически кампании за детски политики и социални каузи. Обучението беше на 29 октомври, а водещи бяха председателят на УС на Асоциация „Родители“ Цвета Брестничка и Десислава Банева, специалист по групово-динамичен тренинг.

По време на обучението участниците се запознаха с основните етапи при подготовката на застъпническа кампания и упражниха създаването на такава по специално създаден за обучението казус.

Обучението „Застъпнически кампании за детски политики и социални каузи“ беше  подкрепено от в рамките на проект „Да вдъхновим околните и да променим обществото – филантропията като същностна ценност на лидерите“, финансиран от фондация „Чарлз Стюърт Мот“. Събиетието се подкрепя и от фондация „Оак“.