Защо младите избират радикализацията или миграцията?

yassine

Терористичните организации имат различни стратегии за набиране на нови членове и последователи. Ключовите послания в този процес по присъединяване на хора могат да се обобщят с четири думи: единство – стават част от една общност; достойнство – откриват нов живот и работа; чистота – присъединяват се към правата вяра; спасение – каквото и да се случи, ще се спасят, ще отидат в рая.

Механизмът на приобщаване на нови членове разкри пред участниците в четвъртата международна Лятна академия д-р Ясин Суиди. Той е изследовател в мароканската организация „Рабита Мохамедия“ и специалист в областта на младежките политики.Д-р Суиди и журналистът Петър Карабоев отриха третия работен ден на Академията за политически и граждански лидери в Правец с лекция за социално-икономическите предизвикателства пред младото поколение в Евросредиземноморския регион и дадоха своя отговор на въпроса защо младите хора избират радикализацията или миграцията. Ясин Суиди сподели своя опит от съвместната си работата с младежи в Мароко в борбата с екстремизма и предотвратяването на радикализма. Част от този опит е и проект за промяна на наратива в социалните мрежи и по-специално във „Фейсбук“, която е водещата социална мрежа в Мароко.

Образователните политики за предотвратяване на радикализацията и екстремизма бе темата на лекцията на началника на отдел „Политически науки“ в Софийския университет д-р Румяна Коларова, която е и бивш министър на образованието. Коларова обърна специално внимание на факта, че образованието не може да предотврати радикалния екстремизъм, но може да направи по-трудно превръщането на един човек в радикален. Според нея основните аспекти, на които трябва да обърнат внимание всички образователни политики, са гражданското образование, развитието на различни умения и още по-важно – развитие на умения, които ще бъдат приложими при намирането на работа.

„Училището трябва да е сигурно място, да е среда, в която липсва насилие. Нужно е то да дава равенство на възможностите. Училището заема 70% -80% от времето на децата и затова трябва да насърчава гъвкавостта и адаптивността.Трябва да развие у децата умения да виждат различна информация, да търсят аргументи, а не само факти“, заяви пред младите лидери от Мароко, Тунис, Египет, Йордания, Ливан и България бившият образователен министър.Психологът Никола Йорданов се включи в програмата на третия ден на Академия с презентация за процеса на взимане на решения като процес на преговори и ангажиране на заинтересованите страни.Участниците имаха възможност да приложат наученото на практика в задача за анализ на заинтересованите страни.