Европа те чува. Гласувай! (2018-2019)

Основната цел на проекта „Европа те чува. Гласувай!“ е да информира българската младеж за добавената стойност на постиженията на ЕС и на ЕП, важността на европейските избори и на участието в демократичния процес чрез гласуване. Целевата група на проекта са млади хора на възраст 18-29 години, в градовете и селските райони, студенти и работеща младеж, млади жени, малцинства, гласуващи за първи път от всички горепосочени групи. Проектът се финансира от Европейския парламент.

Повече информация за проекта можете да намерите тук