БУП обучава свои завършили в начини за справяне със синдрома бърнаут

oak_23_sait

Професионалното прегаряне, известно още бърнаут синдром, е все по-разпространено явление, засягащо модерните общества. Най-често негови жертви са хората от т.нар публични професии и тази, работещи с деца. Стресът на работното място е сред водещите причини за липсата и текучеството на социални работници и кадри в образованието. Този извод се наложи и на проведените от Българското училище за политика девет регионални срещи по проблемите на децата в различни градове на страната.

Според проучване от пред няколко години бърнаут засяга 54% от жените и 33% от мъжете в България, а загубите от болнични и напуснали работа са в размер на 70-80 млн. лева.

С цел да разпознават синдрома и да умеят да му противодействат БУП събра близо 30 от своите възпитаници от различни випуски на безплатни обучения. Те се проведоха през месеците февруари и март, а лектор и модератор в тях бе клиничният и социален психолог д-р Иван Иванов. Чрез групови задачи обучаемите разкриха психосоциалните фактори и източниците на стрес за самите тях, а лекторът представи някои от обясняващите явлението модели и обърна внимание на начините за превенция – индивидуални, организационни, институционални.

Обученията „Синдром на „професионалното прегряване. Методи за справяне и превенция“ са част от проект „Гласът на българските деца“, който се финансира от Фондация „Оук“.