84% от младежите в Холандия работят, у нас се трудят 17 на сто от младите хора

blagoevgrad_sait

Предизвикателствата на европейския пазар на труда дискутираха експерти с младежи и студенти в Благоевград

Европейският пазар на труда дава възможност на хората да търсят най-доброто място за живот и работа. Въпреки принципа за свободното движение, пазарът на труда все още е много фрагментиран – едно е в Гърция, друго е в Италия, Великобритания. Законодателството е различно, а оттам и резултатите са много различни. Младежката безработица в Германия и Чехия е под 6 процента, в Испания и Гърция е 40 процента. В Холандия, например, 84 на сто от младежите работят, а в България този процент е 17. Една от причините е, че в Холандия, Дания, Норвегия, Швеция, изобщо в северните страни, има доста гъвкаво трудово законодателство, много разпространени са и различни форми за заетост.

Това заяви икономическият анализатор Лъчезар Богданов по време на дискусия със студенти и млади хора на тема: „Младежка заетост – предизвикателствата на европейския пазар на труда“. Дебатът се проведе на 12 април в Американския университет в Благоевград, като в него участие взеха още Иван Велков, член на Управителния съвет на Българската стопанска камара и Добромир Иванов, създател и управляващ на Българската стартъп асоциация. Организатор на дискусията е Българското училище за политика „Димитър Паница“ с подкрепата на Европейския парламент. В представянето си Лъчезар Богданов засегна и бъдещето на пазара на труда, което с развитието на технологиите, компютрите и роботите става непредсказуемо. По думите на икономическия анализатор специалистите не са единодушни дали повече нискоквалифицирани или висококвалифицирани професии ще останат в миналото заради развитието на изкуствения интелект и компютрите. Тезата, че машините все повече изместват човешката работна ръка, застъпи и Иван Велков. Отскоро той е член на управителния съвет на Българската стопанска камара, заместник-председател е на Столичния общински съвет, университетски преподавател и предприемач.

„В последните няколко години ежедневно ставаме свидетели как работата, извършвана от специалист, може да бъде изнасяна от машини и системи, и ролята на човека в цялата тази дейност все повече става контролираща. В съвременния контекст става изключително важен маркетингът, финансите и всичко това, което всъщност подобрява качеството на работната, а оттам и на жизнената среда“, заяви още Велков. Според него преди години не е било възможно човек да работи на едно място, да изпълнява проект на друго, вечер да гледа филм, който няма нищо общо с географското му местоположение – всички тези променящи се дейности карат всички нас да избираме всеки ден какво и как да правим. Европейските програми дават една рамка, една среда, в която всеки има неограничени възможности да избира. Тези избори зависят най-вече от мотивацията на човек „Променящата се среда създава нови проекти, нови сектори в икономиката“, обобщи той.

В дискусията отношение по темата за младежката заетост взе и управителят на Българската стартъп асоциация Добромир Иванов. „Това, което прави успешен един човек, не е неговата автобиография, а неговият характер. Ние всеки ден формираме характера си, независимо дали го правим съзнателно или не“, заяви Иванов на присъстващите студенти от Американския и Югозападния университети в Благоевград, ученици от горните класове на гимназиите и представители на младежките структури на партиите в южния град. „Ние се борим за стотици промени в законите, които касаят бизнеса и икономиката като цяло, но без промяна в начина на мислене, всичко това ще катастрофира, защото всичко в крайна сметка зависи от това как хората го изпълняват“, каза Добромир Иванов.

Лекторите засегнаха и въпроса за грамотността на населението у нас както и тревожната ситуация с демографската криза. В дискусията бе отделено внимание и на това, какво могат да направят управляващите, за да осигурят една добра работна среда и да направят България по-привлекателна за младите хора. Тук като изключително важна бе определена ролята на евродепутатите, които напрактика формират условията на труд в Евросъюза със своите решения. „Сега ще има нови избори и новоизбраните представители в Европейския парламент ще имат възможност да станат своеобразни посланици на важните теми, а впоследствие и техни изпълнители. Тук искам да кажа, че съм бил и приятно впечатлен и от евродепутати от други държави, които понякога влизат в български теми, виждат къде е логиката и в контекста на европейските цели навлизат в детайли и казват: „Имате право, може да се опитаме да направим нещо“, каза Иван Велков.

Дебатът в Благоевград е последният от планираните общо пет дискусии със студенти, млади хора и хора от уязвими групи в различни градове на България. Целта на всички тях е да повишат информираността на младите българи по определени теми, свързани с Европейския съюз и да обърнат внимание на важността да се упражни правото на глас на евроизборите на 26 май. Форумът в Благоевград е част от проекта „Европа те чува. Гласувай!“, който Българското училище за политика „Димитър Паница“ изпълнява с подкрепата на Европейския парламент.