БУП изследва нагласите на свои възпитаници за промяна на политиките за деца

fokus_grupa_18_04_2019_sait

Дванадесет представители от последните три випуска на Българското училище за политика „Димитър Паница“, сред които народни представители, хора с опит в местната власт, съдии, специалисти, които работят с деца на терен, представители на гражданския сектор и бизнеса, обсъждаха предизвикателствата и възможностите при формулирането на адекватни детски политики.

Целта на фокус групата беше завършилите на БУП да дадат мнението си за моментното състояние на системата за закрила на детето в България и да оценят обученията на организацията в областта на детските политики. Беше изследвана готовността на лидерите на обществено мнение да участват във формулиране на детски политики и реформи в системата. Идентифицираха се общи цели и възможни съвместни инициативи на различните заинтересовани страни, които работят по проблемите на децата и семействата.

Груповата дискусия беше част от проект „Гласът на българските деца“, по който БУП работи вече три години, благодарение на Фондация „Оук“.