Министър Красимир Вълчев: „На образованието ще разчитаме през следващите десетилетия“

valchev2019

Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев бе специален гост на първи курс на Випуск 2020 на Българското училище за политика. Пред новите курсисти – депутати от различни политически партии, зам.-министър, председател на общински съвет, общински съветници, представители на различни неправителствени организации и бизнеса, министър Вълчев говори за предизвикателствата пред българското образование.

„Образованието е основна система, на която ще разчитаме през следващите десетилетия“, отбеляза министърът и допълни, че образованието трябва да направи прехода от класно-урочната система към бъдещето, където ще са необходими и нови умения. Красимир Вълчев отбеляза, че днешните ученици и студенти ще са активни на пазара на труда през следващите 40-50 г., когато ще навлезем в ерата на изкуствения интелект. Това означава не само промени в начина на учене, а и в това, което се учи.

Министър Вълчев се спря и на някои от проблемите в образованието днес. Според него проблемът с непосещаващите училище деца е не само социално-икономически, но и социално-културен. Към момента всички социални помощи, които могат да се обвържат с посещение на училище от детето, са обвързани, но въпреки това предизвикателството пред системата остава. Една от причините – все повече родители имат доходи от работа у нас или зад граница и не разчитат толкова на социални помощи.

Красимир Вълчев коментира и проблема със застаряването на учителите у нас и отбеляза, че в света на глобалните комуникации от тях се очаква да бъдат повече вдъхновители, а не само преносители на знания.

В последвалата дискусия участниците в тазгодишната Национална програма(НП) на БУП зададоха много въпроси към министър Вълчев. Те се интересуваха от кой бюджет – общинския или държавния, ще дойдат средствата за безплатните детски градини, от необходимостта от дуално образование, от необходимостта и възможността да се намели броят на университетите у нас и др.

Преди да посрещнат министъра на образованието в края на третия обучителен ден от първи курс, участниците в НП слушаха лекции и работиха по задачи, свързани с управление на кризи и конфликти, където лектор по темата бе Ивелин Николов-преподавател по управление на конфликти и главен редактор на вестник „Дума“.