Изграждай мостове за промяна (2019-2020)

„Изграждай мостове за промяна“ e проект на сдружение „Нов път“ – Хайредин, който се осъществява в партньорство с Българското училище за политика „Димитър Паница“ и Академията за човешки права, Норвегия. Той е продължение на успешно реализирания проект „Насърчаване на гражданското участие на млади роми“ (2015-2016г.). Проектът „Изграждай мостове за промяна“ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 89 500 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, финансиран по Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Основната цел на проекта е да се увеличи броя на представители на уязвими групи, които да бъдат овластени чрез обучение в застъпничество, така че да се опитат да решат конкретни проблеми на местните си общности.

Повече информация за проекта можете да намерите тук.