Въздухът у нас – по -чист по време на извънредното положение заради коронавируса

mrasen_vazduh_2

През месеците март и април въздухът в България е бил по-чист. Показват го данните на платформата AirBG.info. Въпреки по-ниските температури и отоплението на домакинствата, вредните газове и фините прахови частици в атмосферата през тези два месеца са били по-малко. Това заяви Стефан Димитров, съосновател на AirBG.Info, в лекцията си пред обучаемите по проект „Чисти решения за мръсния въздух“, който се изпълнява от Българското училище за политика „Димитър Паница“. Пред общо двадесетте представители на местната власт, неправителствени организации и граждански лидери от София, Пловдив, Видин и Русе, Стефанов показа също данни за замърсяването на въздуха в градовете през отоплителен сезон 2019-2020 г. В 44 дни или в 25% от дните на изминалия отоплителния сезон в София нивата на замърсяване са били превишени. Справката за отоплителен сезон 2018 -2019 г. показва, че такива са били 41 от дните в столицата или 19% от отоплителния сезон. За Пловдив данните за сезон 2019 – 2020 сочат, че 48 са дните с превишени нива на замърсяване на атмосферния въздух, което е 27% от целия отоплителния сезон, а за Велико Търново са 37 дни или 21% от отоплителния сезон.
„Ние дишаме това, което произвеждаме, а ние го произвеждаме като караме автомобили с двигатели с вътрешно горене и се отопляваме с …всичко“, заяви Стефан Димитров. По думите му AirBG имат над 1000 измервателни станции, които мерят чистотата на въздуха и са на практика почти навсякъде – на връх Мусала, пред Народното събрание, до Министерския съвет, на Орлов мост, на Морската гара във Варна, на НДК, до Аязмото в Стара Загора, крепостта Царевец във Велико Търново, Стария град в Пловдив, кулата „Баба Вида“, Банско, Велинград, резервата „Сребърна“… С помощта на тези данни хората вече планират деня си, начина, по който се движат, по който живеят. Въз основа на тези данни много хора, особено младите, които ще отглеждат или отглеждат деца, търсят своя нов дом. Следователно качеството на въздуха в съответен район влияее вече на пазара на недвижими имоти.

Младен Шишков, зам.-председател на комисията по околната среда и водите в Народното събрания, също се включи като лектор в обучението от 19 до 21 юли в хотел „Риу“ – гр. Правец. Той запозна обучаемите с направените нормативни промени и ефектите от тяхното прилагане. Шишков посочи като причини за промените факта, че България е обект на наказателна процедура на ЕС заради неспазване на нормите за качество на атмосферния въздух в 28 общини, както и грижата за здравето на хората. През последните две години са направени две промени в Закона за чистотата на атмосферния въздух, приети са две нови наредби за качеството на твърдите горива за битово отопление и две нови национални програми, свързани с качеството на въздуха през 2019 г.

Като положителни резултати от реализираните проекти и усилията на общините Младен Шишков отбеляза, че в 13 общини от общо 28 в наказателната процедура вече се постигат нормите за фини прахови частици. В Пловдив и Русе се наблюдава устойчива тенденция към намаление на броя превишения на средноденонощната норма за фини прахови части през последните 3 години, макар все още да остава над допустимите 35 пъти годишно. Във Видин има почти двойно намаление на превишенията през 2019 г. спрямо 2018 г., а в София за 2019 г. се наблюдава значителен спад на средногодишната стойност за фини прахови частици в сравнение с предходните две години.

В обучението „Чисти решения за мръсни въздух“ участниците работиха върху задача за създаване на цялостен продукт, включващ мерки и политики за решаване на проблеми, свързани с мръсния въздух в конкретна община. Като лектори в панелите се включиха още комуникационният експерт Любомир Аламанов, председателят на сдружение „Въздух за здраве“ д-р Александър Симидчиев, старши политическият съветник на Европейската климатична фондация Юлиан Попов, Георги Стефанов от WWF, началникът на отдел „Програмиране и планиране“ към ГД ОПОС, МОСВ Марта Цветкова, Васил Златев от клона на Световната банка в България и др.

Българското училище за политика „Димитър Паница“ работи по проект „Чисти решения за мръсния въздух“ с подкрепата на фонд „Активни граждани-България“ по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство