БУП завърши успешно проект „Чисти решения за мръсния въздух“

mrasen_vazduh_21.07.2020
С проведеното тридневно обучение в хотел „Риу“- гр. Правец Българското училище за политика (БУП) завърши успешно проект „Чисти решения за мръсния въздух“. В дните от 19 до 21 юли Училището проведе изнесено обучение за общо двадесет представители на местната власт, НПО и граждански лидери от градовете София, Пловдив, Русе и Видин. Сред тях бяха експерти от областна и общинска администрации, зам.-кмет, общински съветници, представители на неправителствени организации, бизнеса, граждански лидери. Обучителната програма започна с публична лекция за обучаемите, завършили БУП и журналисти. Тя бе на тема „Състояние и предизвикателства пред качеството на атмосферния въздух в България“ и бе изнесена от зам.-председателя на комисията по околната среда и водите в Народното събрание Младен Шишков и Стефан Димитров, съосновател на AirBG.Info – мрежа от доброволци за измерване на чистотата на въздуха, чиито данни показаха, че София, Пловдив, Русе и Видин са градовете с най-мръсен въздух през миналия отоплителен сезон. След публичната лекция форматът продължи в затворена форма с редуване на лекции и работа в малки групи под ръководството на модератори. Отделено бе внимание на спецификите на общинските комуникации като по темата специална лекция и задача направи комуникационният експерт Любомир Аламанов. Управлението на кризи и конфликти също бе заложено в програмата с лекция и упражнение на обучителя Джафер Саатчъ.  Доктор Александър Симидчиев, пулмолог, председател на „Въздух за здраве“, обърна внимание на здравните аспекти и последствията от мръсния въздух, а Юлиан Попов, старши политически съветник на Европейската климатична фондация и Георги Стефанов от WWF – на европейските и национални аспекти на замърсяването на въздуха. Практически, работещи мерки за промотиране на придвижването с градски и велотранспорт представи на участниците инж. Цветан Колев от фирма „Софпроект“, а Васил Златев от българския клон на Световната банка в България и Марта Цветкова, началник отдел „Програмиране и планиране“ към ГД ОПОС, МОСВ, говориха за възможностите за финансиране на мерки за борба с мръсния въздух. През обучителните казуси по време на тридневните занимания участниците предложиха местни политики и мерки за справяне с проблема с мръсния въздрух. След края на трите дни в хотел „Риу“ тези предложения бях оформени в съвместен документ. Преди края на учебните занимания обаче участниците оформиха екип, превърнаха се в мрежа от хора, които и в бъдеще ще работят заедно, ще търсят съвети един от друг, ще контактуват, за да решават проблема мръсен въздух в своите общини и в страната. Това бе отбелязано от тях и в анкетните карти за обратна връзка. Резултатите от тези карти показват също, че 88.23% от участниците в проект „Чисти решения за мръсния въздух“ смятат, че темите в обучението са възможно най-актуалните към момента, а 64.70% са напълно съгласни, че те ще са полезни в работата им. Вероятно това са и причините курсистите да са показали 17% ръст на знанията си след края на обучението.
Българското училище за политика „Димитър Паница“ реализира проект „Чисти решения за мръсния въздух“ с подкрепата на фонд „Активни граждани-България“ по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство