Вицепрезидентът Илияна Йотова откри последния курс от обучението на Бежанския консултативен съвет в България

iliyana_iotova_bejanci

Вицепрезидентът Илияна Йотова откри последния, трети, курс на обучението на Бежанския консултативен съвет в България. Трите четиридневни обучителни модула се организират от Българското училище за политика „Димитър Паница“ (БУП) и Върховния комисариат на ООН за бежанците – България (ВКБООН). Тяхната цел е да повишат знанията и уменията на 13-те членове на Консултативния съвет, който в бъдеще да помага, да бъде свързващо звено между мигрантите в България и институциите. В Бежанския консултативен съвет влизат хора от Иран, Ирак, Афганистан, Сирия, Йемен, които живеят в страната ни и са се реализирали в различни професионални сфери. Илияна Йотова оцени положително създаването на Бежански консултативен съвет в България. Според нея участието на бежанците във формирането на политиките е залог за адекватността на общите решения. Като евродепутат Илияна Йотова беше заместник-председател на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи и конкретната ѝ дейност беше посветена на мигрантската криза и европейските политики от 2013 г. насам. Вицепрезидентът определи като слаб и неясен, с тромави и сложни механизми с много условности предложения наскоро от Европейската комисия нов Пакт за миграцията и убежището. Според Йотова обемният документ няма да доведе до консенсус между държавите членки за общи политики на фона на настоящото разделение по тези въпроси.

В последвалата оживена дискусия вицепрезидентът изтъкна, че политиците имат огромна отговорност за преодоляване на стереотипите в обществото срещу бежанците. Обсъден беше и въпросът с непридружените деца – бежанци, пред които има много неизвестни, както и необходимостта от усъвършенстване на нормативната база, която урежда статута на бежанците.

В обучението на Бежанския консултативен съвет от 8 до 11 октомври в „Гранд хотел – София“ място намериха и много още, и различни теми. Изпълнителният директор на фондация „Работилница за граждански инициативи“ Илияна Николова бе лектор в панел за гражданското участие в България и ролята на неправителствените организации. Доцент д-р Емилия Занкина от университета „Темпъл“ в Рим преподава на членовете на Съвета анализ на заинтересованите страни. С тънкостите в изграждането на кампания по застъпничество ги запозна Юлия Андонова, директор „Развитие и комуникации“ във фондация „П.У.Л.С.“ Директорът на Института за публична администрация Павел Иванов говори за оценка на въздействието, а журналистът от БНТ Бойко Василев – за работата с медии. Полученото като знания от лекциите бе затвърдено и надградено с решаването на специално изработени задачи и казуси в малки групи.