Лидерство, публична реч и послания – темите във втория ден на първи курс на Националната програма

ivan ivanov_26.10.2020

Ражда ли се лидерът или се създава,  какъв е профилът на лидерите, техните основни черти и личностни характеристики? Това бяха само част от въпросите, на които възможни отговори даде  психологът и зам.-председател на 43-то Народно събрание д-р Иван Иванов. Настоящият университетски преподавател бе първи гост във втория ден от първи курс на Националната програма „Управленски умения“. Курсистите от Випуск 2021 на БУП слушаха с интерес презентацията му, наситена с примери,  с интерес попълниха тест за самооценка за лидерска ориентация и с ентусиазъм работиха по групи върху първата си обучителна задача.

Работният ден продължи с панел за публична реч, за ефективни модели на публично говорене. Преподавателят по реторика, академично писане и бизнес коминикация в Софийския университет проф. Иванка Мавродиева запозна присъстващите политици и граждански лидери с основни реторични термини, структура на политическата реч и предизборното политическо говорене. Наученото от лекцията, курсистите упражниха в работата по групи, където всеки един от тях и групата общо подготвиха реч по предварително зададен казус и от предварително определена позиция.  Обратна връзка и препоръки обучаемите получиха лично от проф. Мавродиева. Развитието на комуникационните умения на курсистите продължи и в следващите часове с нови знания и упражнение за формулиране на послания. Комуникационният експерт Михаил Стефанов даде определение и примери за въздействащи послания, показа какво трябва да съдържа едно послание, за да бъде то успешно.

Комуникацията между курсистите от новия випуск продължи и в извън работна среда. В неформална обстановка те се опознаваха и обсъждаха старта на общото си приключение, наречено Национална програма „Управленски умения“ 2020 -2021 г.